MİRSAD KÜRŞAD ERDOĞAN

Vitavet Veteriner Kliniği Kurucu Hekimidir. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2015 yılı şubat ayında Vitavet Veteriner Kliniği’ni kurmuştur.

KONGRE, SERTİFİKA VE BELGELER:

İletişim

vitavetveterinerklinigi@gmail.com
+90 212 234 3542